لاستیک سواری برای خودروهای سواری در تمامی فروشگاه های لاستیک پیدا می شود و بسته به برند لاستیک سواری قیمت های مختلفی را دارد. لاستیک سواری در بازار لاستیک با برندهای مختلف لاستیک قابل دست رسی است. فروشگاه اینترنتی تابان تایر رائه دهنده لاستیک سواری با برندهای مختلف است.